Monthly Archives: april, 2018

Sandheden om vores familieform

april 23rd, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Sandheden om vores familieform”

I dag blev jeg interviewet af nogle badass studerende til et projekt om mangfoldighed. De skøjter ikke hen over overfladen – det kan jeg lide – og det gav mig lyst til at dele korrespondancen her:

Spørgsmål: Præsenter dig selv og din familie

Svar: Jeg er Christina Tatarczuk, 41 år, selvstændig terapeut og foredragsholder. Vores familie består af mor, far og otte hjemmeboende børn.

Spørgsmål: Hvilke roller har i som forældre overfor jeres børn?

Svar: Vi voksne ser os selv som facilitatorer for et liv, hvor børnene kan erfare, hvem de er. Vores rolle er at skabe rum, der giver plads til den enkeltes måde at være i verden på og bibringe til en bevidsthedsdannelse, så vores børn kan give det kærligste aftryk videre på den klode, de er født på. Det gør vi blandt andet ved at være så kærlige og bevidste udgaver af os selv som muligt og ved at lade kærlighed, rummelighed og menneskelighed være det børnene ser, mærker og oplever.

Spørgsmål: Hvorfor har i valgt at have den form for familie, som i har?

Svar: Vi elsker vores familie, vi elsker den dynamik, der er i en stor flok, og særligt har vi valgt at bevare flokken, på trods af at os voksnes kærlighedsforhold til hinanden har forandret sig, fordi vi har en stærk følelse af samhørighed og fælles mission i livet.

Spørgsmål: Hvordan bliver jeres familie mødt af samfundet?

Svar: Oftest positivt, enkelte gange med forundring og altid med nysgerrighed.

Spørgsmål: Føler i jer nogle gange stigmatiserede? Hvordan?

Svar: Det sker at vi, særligt i fbm deltagelse i medier, bliver kaldt mærkelige og anderledes.

Spørgsmål: Hvis i oplever ikke at blive forstået, hvad gør i så?

Svar: Vi bevarer bevidstheden om, hvorfor VI har valgt, som vi har. Vi har alle sammen vores helt egen rejse i livet. Vi behøver ikke forstå alle andres valg – og de behøver ikke forstå eller bifalde vores.

Spørgsmål: Føler du, at dine børn har været udfordret pga. jeres familieform? Hvordan?

Svar: Der er stor forskel på vores børns måde at være i verden på, deres personlighed og deres relation til at være anderledes. For de fleste er ”anderledesheden” noget, de hviler i – nogle er stolte af vores virkelighed, fordi de er bevidste om, hvor sjældent det er, at så meget kærlighed, rummelighed og forståelse er samlet ét sted, på trods af skilsmisse – andre er mere neutrale og indimellem har et barn reageret på at føle sig anderledes på en træls måde, fx fordi alle andre kun har en eller to søskende, eller fordi vi ikke tager hele familien med i Djurs Sommerland, men prioriterer at bade og grille ved søen i stedet. Én kom hjem fra skole og var ked af det, fordi der ikke var plads til at tegne hele familien på det ene stykke papir, de havde fået i skolen til det.

Spørgsmål: Hvilke roller føler du, i udfylder som en almindelig “far, mor og børn”-familie ikke gør, i forhold til børnene, og deres trivsel?

Svar: Vi viser vores børn en anden virkelighed end den, der er mest almindelig. En virkelighed, vi selv tror på og føler stærkt for. Vi kan ikke vide, om det er den, vores børn vil huje over som voksne, men så må vi se dem og os selv i øjnene til den tid. Vores børn får en høj bevidsthed om kærlighedens mangfoldighed, foranderlighed og om rummelighed med sig. De ser voksne samarbejde, kommunikere og være hinandens bedste venner.

Spørgsmål: Hvilke fordele og ulemper ser du i jeres familieform?

Svar: Denne familieform kræver konstant omstillingsparathed, enorm bevidsthed og rummelighed. Vi taler meget sammen – og må altid forsøge at forstå, det vi ikke forstår – og fordi vi ikke har den fysiske intimitet, der binder os sammen som andre par, må vi altid tage udgangspunkt i den sjælemæssige samhørighed og holde fokus på den gennem uoverensstemmelser, forskelligheder og divergerende behov. For børnene er der mange fordele ved at være én samlet og stor flok, hvor der er mange rollemodeller, spejlbilleder og meget kærlighed. Jeg vil mene, vi alle bliver mere og mere bevidste og rummelige for hver eneste øjeblik, vi har sammen i denne familie.

Spørgsmål: Hvordan forklarer du overfor dine børns venners forældre, at i er mere end det stereotype “mor og far” billede i hjemmet?

Svar: Det gør jeg ikke.

Spørgsmål: Vil det være accepteret at have andre kærester blandt “De voksne”? I så fald, hvad vil deres roller være i familien?

Svar: Jeg har selv en kæreste, der er en stor del af vores familie, ligesom min ekskæreste er det. Min ekskæreste er biologisk far til vores yngste og kommer her og er en del af vores familie, cykler med de store drenge, makker i have og bil og er med til fredagspizza, hyggeaftener, fødselsdage, konfirmation, juleaften osv. Ligesom min kæreste og hans søn. Vi deler ikke tingene op, kærlighed skal ikke deles men ganges. Børnenes fars tidligere og kommende kæreste er præcist ligeså velkommen. Vi ser det som en stor gave at så mange kærlige, bevidste mennesker er med til at give vores børn mulighed for at opdage sig selv.

Spørgsmål: Vil du komme med 5 gode råd til den Danske børnefamilie, set fra dit synspunkt?

Svar: Spørg altid – hvad ville kærligheden gøre? Søg altid at forstå, dernæst at blive forstået. Tag ansvar for det kærlige rum i familien. Accepter at livet, kærligheden og følelser som tilstande forandrer sig, omfavn når det sker. Elsk det, der er.