Posts by Christina

Bevidsthedsmentoring – derfor.

maj 14th, 2019 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Bevidsthedsmentoring – derfor.”

Mit hoved er fyldt op af tanker. Jeg bliver så påvirket af hans humør. Jeg tager ansvar for hendes følelser. Jeg tager mit arbejde med hjem. Min søsters evindelige brok er ved at drive mig til vanvid. Jeg kontrollerer ham, for han gør ikke tingene, som jeg vil have dem. Kender du scenarierne?

De sidste dage har jeg lavet bevidsthedsmentoring. Det er tid til at lave noget andet end den klassiske terapi for mig. Det er tid til at vælge bevidsthed som en mere direkte vej til ro, kærlighed og indre frihed.

Jeg har talt med par og individuelle klienter de sidste dage, i mit køkken og på Skype. Bevidsthedsmentoring handler dybest set om at gøre sig bevidst om sit ego og dermed løbende at befri sig selv for påvirkning af den strøm af tanker, følelser og reaktioner, egoet kontinuerligt fodrer sig med og lever gennem.

Et af mine par kæmper en del. Han forstår ikke, hun ikke rører mere ved ham, og hun synes, han svigter ved ikke at hjælpe til og inddrage hende i hans planlægning. De er fanget i tanker, der lynhurtigt bliver til følelser, som igen omsættes til reaktioner som tavshed, irriterede kommentarer, afvisninger og diskussioner om ting, ingen af dem grundlæggende finder vigtige.

Den første session bruger vi på at tale om, hvordan man hver især identificerer egoet og dets tankestrøm. Det sker ganske nemt og helt af sig selv, når man sætter to mennesker overfor hinanden og beder den ene udtrykke sine frustrationer. Straks melder tankerne sig i den anden. Et modsvar bliver forberedt. En forsvarstale er under opsejling. Og fornemmelser for, hvad der er fair, rimeligt, retfærdigt og uretfærdigt dukker op. Og her adskiller bevidsthedsmentoring sig fra terapien, hvor fokus ofte handler om at lytte, møde forståelse og blive accepteret i sine tanker og følelser. I terapien arbejder man ofte med at undersøge tanker og følelser til bunds. I bevidsthedsarbejdet handler det om, at den der lytter skal få øje på de tanker, som egoet undervejs har fodret sig med. Uden i øvrigt at forholde sig til deres indhold eller berettigelse.

Bevidsthedsmentoring handler om at gå et spadestik dybere, skære igennem egoets larm og gøre sig bevidst om, at tanker blot er egoets værk. Vi behøver hverken dyrke tankerne, vedligeholde dem, forholde os til dem eller analysere på dem. Vi kan blot rette opmærksomheden kærligt, nænsomt og blidt ind i nuet og være VIDNE til tankerne, der skaber følelser og reaktioner. Ofte negative. Bevidsthedsmentoring er håndholdt indførelse i nuets kraft.

Jo oftere vi frigører os fra tankerne, vælger at være i nuet, desto større frihed, mere glæde og kærlighed mærker og giver vi. Vi giver kærligheden bedre betingelser, fordi vi uden tankerne befrier os selv for forventninger, unødig ansvarstagen for andres behov, destruktive tanker om os selv eller andre, følelsesmæssig nærighed osv. Vi giver kærligheden plads, fordi vi bliver bedre i stand til at blive hjemme i os selv og tage ansvaret for vores egne behov. Helt enkelt kan man sige, at vi bliver bedre til ikke at tage vores tanker alvorligt.

Hvis det er så enkelt at befri sig selv for tankernes magt og påvirkning, hvorfor kæmper så mange så med netop tanker? FORDI vi gennem årtusinder har fået at vide, at tanker er vores vigtigste redskab som mennesker. At vores sind er den, vi er. At hjernen er vores allerfornemste værktøj. Vi er gennemsyrede af tanker og af gøren – og meget lidt af væren. Tanker er ganske vist et redskab, men det er ikke nødvendigvis dét, der bringer os hverken frihed, glæde, lykke, kærlighed eller succes. Grundlæggende tilfredshed og eksistentiel glæde opstår i et rum af væren. Og vejen dertil kan sagtens være lang og snørklet. Bevidsthedsarbejde er hårdt men særdeles virksomt, og når først vi mestrer at være vidne til egoets støj, mestrer vi kunsten at acceptere og ikke bare at slutte fred med livet, som det viser sig, men også en dybere form for tilfredshed med vores liv.

Velkommen til et liv med større bevidsthed ♥️

Sandheden om vores familieform

april 23rd, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Sandheden om vores familieform”

I dag blev jeg interviewet af nogle badass studerende til et projekt om mangfoldighed. De skøjter ikke hen over overfladen – det kan jeg lide – og det gav mig lyst til at dele korrespondancen her:

Spørgsmål: Præsenter dig selv og din familie

Svar: Jeg er Christina Tatarczuk, 41 år, selvstændig terapeut og foredragsholder. Vores familie består af mor, far og otte hjemmeboende børn.

Spørgsmål: Hvilke roller har i som forældre overfor jeres børn?

Svar: Vi voksne ser os selv som facilitatorer for et liv, hvor børnene kan erfare, hvem de er. Vores rolle er at skabe rum, der giver plads til den enkeltes måde at være i verden på og bibringe til en bevidsthedsdannelse, så vores børn kan give det kærligste aftryk videre på den klode, de er født på. Det gør vi blandt andet ved at være så kærlige og bevidste udgaver af os selv som muligt og ved at lade kærlighed, rummelighed og menneskelighed være det børnene ser, mærker og oplever.

Spørgsmål: Hvorfor har i valgt at have den form for familie, som i har?

Svar: Vi elsker vores familie, vi elsker den dynamik, der er i en stor flok, og særligt har vi valgt at bevare flokken, på trods af at os voksnes kærlighedsforhold til hinanden har forandret sig, fordi vi har en stærk følelse af samhørighed og fælles mission i livet.

Spørgsmål: Hvordan bliver jeres familie mødt af samfundet?

Svar: Oftest positivt, enkelte gange med forundring og altid med nysgerrighed.

Spørgsmål: Føler i jer nogle gange stigmatiserede? Hvordan?

Svar: Det sker at vi, særligt i fbm deltagelse i medier, bliver kaldt mærkelige og anderledes.

Spørgsmål: Hvis i oplever ikke at blive forstået, hvad gør i så?

Svar: Vi bevarer bevidstheden om, hvorfor VI har valgt, som vi har. Vi har alle sammen vores helt egen rejse i livet. Vi behøver ikke forstå alle andres valg – og de behøver ikke forstå eller bifalde vores.

Spørgsmål: Føler du, at dine børn har været udfordret pga. jeres familieform? Hvordan?

Svar: Der er stor forskel på vores børns måde at være i verden på, deres personlighed og deres relation til at være anderledes. For de fleste er ”anderledesheden” noget, de hviler i – nogle er stolte af vores virkelighed, fordi de er bevidste om, hvor sjældent det er, at så meget kærlighed, rummelighed og forståelse er samlet ét sted, på trods af skilsmisse – andre er mere neutrale og indimellem har et barn reageret på at føle sig anderledes på en træls måde, fx fordi alle andre kun har en eller to søskende, eller fordi vi ikke tager hele familien med i Djurs Sommerland, men prioriterer at bade og grille ved søen i stedet. Én kom hjem fra skole og var ked af det, fordi der ikke var plads til at tegne hele familien på det ene stykke papir, de havde fået i skolen til det.

Spørgsmål: Hvilke roller føler du, i udfylder som en almindelig “far, mor og børn”-familie ikke gør, i forhold til børnene, og deres trivsel?

Svar: Vi viser vores børn en anden virkelighed end den, der er mest almindelig. En virkelighed, vi selv tror på og føler stærkt for. Vi kan ikke vide, om det er den, vores børn vil huje over som voksne, men så må vi se dem og os selv i øjnene til den tid. Vores børn får en høj bevidsthed om kærlighedens mangfoldighed, foranderlighed og om rummelighed med sig. De ser voksne samarbejde, kommunikere og være hinandens bedste venner.

Spørgsmål: Hvilke fordele og ulemper ser du i jeres familieform?

Svar: Denne familieform kræver konstant omstillingsparathed, enorm bevidsthed og rummelighed. Vi taler meget sammen – og må altid forsøge at forstå, det vi ikke forstår – og fordi vi ikke har den fysiske intimitet, der binder os sammen som andre par, må vi altid tage udgangspunkt i den sjælemæssige samhørighed og holde fokus på den gennem uoverensstemmelser, forskelligheder og divergerende behov. For børnene er der mange fordele ved at være én samlet og stor flok, hvor der er mange rollemodeller, spejlbilleder og meget kærlighed. Jeg vil mene, vi alle bliver mere og mere bevidste og rummelige for hver eneste øjeblik, vi har sammen i denne familie.

Spørgsmål: Hvordan forklarer du overfor dine børns venners forældre, at i er mere end det stereotype “mor og far” billede i hjemmet?

Svar: Det gør jeg ikke.

Spørgsmål: Vil det være accepteret at have andre kærester blandt “De voksne”? I så fald, hvad vil deres roller være i familien?

Svar: Jeg har selv en kæreste, der er en stor del af vores familie, ligesom min ekskæreste er det. Min ekskæreste er biologisk far til vores yngste og kommer her og er en del af vores familie, cykler med de store drenge, makker i have og bil og er med til fredagspizza, hyggeaftener, fødselsdage, konfirmation, juleaften osv. Ligesom min kæreste og hans søn. Vi deler ikke tingene op, kærlighed skal ikke deles men ganges. Børnenes fars tidligere og kommende kæreste er præcist ligeså velkommen. Vi ser det som en stor gave at så mange kærlige, bevidste mennesker er med til at give vores børn mulighed for at opdage sig selv.

Spørgsmål: Vil du komme med 5 gode råd til den Danske børnefamilie, set fra dit synspunkt?

Svar: Spørg altid – hvad ville kærligheden gøre? Søg altid at forstå, dernæst at blive forstået. Tag ansvar for det kærlige rum i familien. Accepter at livet, kærligheden og følelser som tilstande forandrer sig, omfavn når det sker. Elsk det, der er.

Derfor skal du kende din cyklus

marts 26th, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Derfor skal du kende din cyklus”

Kvindens cyklus handler ikke blot om hormoner og fysisk forandring i kroppen, men i lige så høj grad hendes spiritualitet, bevidsthed og mulighed for personlig vækst. Menstruationen er det tidspunkt, hvor jeg selv er allermest sensitiv, til stede i min krop og mine følelser, og det er her de største indsigter kommer til mig. Jeg kunne ikke drømme om at fortrænge eller forstyrre min cyklus med hormonspiral eller p-piller – jeg vil gerne have mulighed for at mærke og følge min krops naturlige processer og den bevidsthed, der kalder på mig gennem kroppen. Når vi anvender naturlig prævention og naturlige hygiejneprodukter passer vi ikke alene bedre på kroppen og naturen, vi giver også os selv en mulighed for bedre at forstå vores krops magiske kraft. Vi menstruerer ikke blot som et nødvendigt onde, men for at opdage os selv i en smuk og naturlig proces af sårbarhed, frugtbarhed, kvindelighed og styrke. Som kvinder har vi en særlig mulighed for at komme endnu tættere på hinanden følelsesmæssigt i denne periode – det er blandt andet derfor veninder og mødre/døtre helt naturligt synkroniserer deres cyklus ❤️??

Kh Christina

29BF4F50-3DDF-4F6E-883D-DDB4EEE95AEF  A2DE432F-9EF7-4AEF-BF22-F48A8226A3F6  D1B96F7B-E787-4396-BF20-2E20B031EC77

Sådan kalder du en mand ind

marts 26th, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Sådan kalder du en mand ind”

Når hun er ensom i kærligheden. Når hun spørger; ser du min sjæl? Elsker du den? Hun savner at føle sig dybt forbundet med ham. Elsket med. Hun bærer sin længsel, der ikke blot er begær eller ønsket om opfyldelse af behov. Hun længsel efter sjæle, der rækker ud efter hinanden. Hans og hendes. Dansende. Legende løfter de hinanden fri fra egoet og ind i lyset. De har begge et valg. Hendes kalden og længsel er præcis det duftspor, hun kan tiltrække sin mand med. Hun skal bare turde sige det højt. I kærlig åbenhed. Udtrykke længslen med sårbarhed. I stedet for som kritik. Jeg længes, min elskede. Jeg savner dig. Jeg ønsker at mærke dig dybt og helt tæt på. Kom min elskede. Lad os lege og elske og forsvinde i hinanden. Bevidste mænd vil reagere på hende. Og de ubevidste mænd, kan hun med fordel sende videre ❤️

Kh Christina

At være sin egen kærlige forælder

marts 25th, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “At være sin egen kærlige forælder”

Jeg kan dårligt huske, hvordan det er at have en mor. Jeg har levet længere tid uden min mor end med hende. Alligevel savner jeg hende. Jeg savner fornemmelsen af at have den person, der kan lytte, støtte, forstå og være der. Med ubetinget kærlighed og accept. Men hun er der ikke, min mor. Hun er død. Og selvom hun var her, ville det langt fra være en selvfølge, at hun forstod alle mine valg, tanker, følelser og handlinger – eller at hun var enig i dem. Men jeg fortæller mig selv, at hun ville. For den virkelighed er dejligst at tænke på, for forståelse behøver vi alle.

Virkeligheden er bare, at rigtigt mange mennesker er vokset op uden ægte og dybfølt forståelse, respekt og ubetinget kærlighed fra deres mor og far. Opgaven som forælder er stor og kræver meget bevidsthed. Som forældre fejler vi ofte trods de allerbedste intentioner.

Hvad gør man så, hvis ens barndom, trods mere eller mindre gode intentioner, har fucket én op? Hvad gør man, hvis ens forældre ikke vil lytte og forstå alt det, der er svært og gået i stykker indeni? Hvad gør man, hvis ens forældre er døde eller mentalt ude af stand til at gribe?

Vi lærer at være vores egen kærlige forælder.

Et vilkår ved at blive voksen er, at ansvaret og omsorgen for vores tanker, følelser og handlinger ikke længere er vores forældre.
Det er vores eget. Det er nu, vi kan blive så ufatteligt beriget af at identificere og connecte med vores indre barn. Altså visualisere den lille udgave af os, der oplevede at blive gjort forkert, at være alene, at blive nedgjort, at føle sig ensom eller udenfor.

Flyt fokus fra tanken om, at alt det svære er dine forældres skyld – og hen på, hvordan du kan forstå, hele og nære dig selv. Det kan være en stor befrielse at give slip på idéen om, at du har brug for nogen eller noget udenfor dig selv for at føle dig hel. Du har det hele og mere til. Din evne til at hele dig selv er din styrke. Brug den.

Kh Christina

Stå der i stormvejr, Mand

marts 21st, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Stå der i stormvejr, Mand”

Kære Mand.

Det er såre godt, når din kvinde brokker sig, viser tænder og kritiserer. Faktisk er det din allerstørste mulighed for at vågne op, at se hende og træde 100% ind i nærværet med hende. Mange mænd flygter netop her, men du kære mand – find modet og stå der i stormen. Lyt til hende, se hende, mærk hende. Vis hende dit maskuline mod. Og nej, det er ikke kvindens fripas til at te sig tosset eller rase ud. Brok har altid et budskab. Og både han og hun har muligheden for at stå nøgent overfor hinanden i dette møde. Hun er sårbar med sine følelser, ked af det hed og frustration. Han i sin utilstrækkelighed, frygt for afvisning eller for ikke at være god nok. Men netop der kan de transformere og nå hinandens hjertet. Du kan godt, kære mand. Jeg har tillid til dig ❤️

Kh Christina

Spread love

marts 20th, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Spread love”

Kærlighed er ikke en lagkage, vi skærer i mindre stykker og deler ud af, for så til sidst ikke at have flere stykker tilbage. Kærlighed vokser jo mere – og jo flere – vi tillader os – og hinanden – at elske. Elsk to mænd, elsk ti. Elsk fem kvinder, elsk én. Elsk din nabo. Elsk din hund. Elsk din købmand. Elsk din have, elsk din kaffe og elsk alle børn på din vej. Du – og de – bliver rigere for hver gang, du tillader kærlighedens energi at flyde frit. At elske hinanden betyder ikke at vi ejer hinanden, ej heller at vi skal leve eller elske med hinanden. Det betyder blot, at vi deler en energi, ofte på afstand. Spread love ❤️

Jeg er for meget – for nogen.

marts 15th, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Jeg er for meget – for nogen.”

Falsk? Promiskuøs? For meget? Selvfed? Sexet? Hippie? Ustyrlig? Egoistisk?

Jeg vil vove den påstand, at jeg har nogle af de modigste følgere, der findes. Jeg efterlyste nogle af de modige mennesker, der turde fortælle omkring deres oplevelse af, at jeg er for meget. Og voila – se lige her ❤️

‘Jeg har selv, førhen ( da jeg stalkede dig, fordi hyklere er vi alle…) været plaget at den følelse af at du var “for meget”.. nu er jeg kommet frem til at det var mig selv – der var misundelig og levede et kedeligt liv ( holdt op imod dit)… dine tekster, der kontinuerligt handler om selvudvikling og selvværd strutter af optimisme og en selverkendelse som jeg ikke kunne finde i mig selv…så jeg tog afstand …fra det…. og fra dig, tænkte at du var “frelst” – bedrevidende – hellig hippie plejede jeg at omtale dig, når sladren faldte på dig. Jeg fortryder mange grimme tanker om dig, især fortryder jeg engang hvor du holdte foredrag og hvor jeg befandt mig som tilhører. Vi var en flok kvinder der gav dig den kolde skulder, kaldte dig en hykler og en dobbeltmoralsk prædikant. Helt ærligt, så var dét – der nu – for mig – fremstår som kærlighed i den reneste form – uforståeligt og hyklerisk. 8 børn med en masse mænd, og så ville DU fortælle OS hvordan VI skulle leve vores liv…. komme fri af hamsterhjulet. Som tidligere skrevet Christina, så har jeg fundet fred med mig… og dig?♥️ – og dine valg. Den eneste der kan og skal dømme mig, er mig. Og det samme gælder dig, du skal leve dit liv, med dine valg. Det er ikke mig om at dømme! Du bruger din livserfaring på at hjælpe – på din måde – godt for dig!?? dét er stort!’.

Kh Christina

Jeg har valgt med hjertet

marts 15th, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Jeg har valgt med hjertet”

I mange år blev jeg ramt, når mennesker kommenterede på mine mange børn, mændene jeg har fået dem med og mine til og fravalg omkring dem. Også selvom jeg samtidig var fuckin stolt over at have sagt JA til livet – og have en klippe af en mand, der kærligt og insisterende har taget i mod alle otte børn som deres far. Vi har en fantastisk familie, som vi har komponeret i dyb kærlighed til hinanden og til livet. Komponeret, ja. Livet former sig ikke altid som, vi planlægger eller regner med, men det udlever sig selv på allerkærligste vis, hvis vi tillader det. Jeg er taknemmelig for min kæmpestore, anderledes familie – ganske perfekt på sin helt egen uperfekte måde. På tværs af biologi, fornuft og norm, har vi formået at vælge med hjertet. Og ved i hvad? Jeg ville gøre det igen. Vælge livet til, igen og igen ❤️

Kh Christina

Mit helt eget soveværelse

februar 18th, 2018 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Mit helt eget soveværelse”

Det er ren selvkærlighed for mig at ha et sted, der bare er mit. Et sted med mulighed for ro, masser af stearinlys, mine yndlingsbøger, det blødeste sengetøj og friske blomster. Jeg mediterer her, skriver, lytter til musik, læser og nyder roen. Og så sover jeg her. Fordi jeg virkelig elsker at sove alene – eller sammen med mine børn.

Det med at sove alene, fandt jeg først ud af, er min præference, da jeg boede alene i nogle år. Nat efter nat havde jeg sengen for mig selv – eller delte den med William, da han var lille. Og jeg elsker det. Jeg nyder at ligge alene om aftenen, inden søvnen og reflektere over dagen. At skrive lidt i min taknemmelighedsdagbog. Eller lytte til musik.

Engang fortalte en veninde mig, at hun og hendes mand havde hvert sit soveværelse. Hun gik ofte tidligt i seng og elskede at sove med børnene, mens han var lidt af en natteravn og elskede at se tv i sengen. Jeg husker, hvordan jeg dengang ikke forstod noget som helst af konceptet. Jeg tænkte, at det måtte gå ud over nærheden. I dag giver det overmåde meget mening. For mit eget soveværelse er et lille fristed. En indendørs kolonihave, hvor jeg kan være nærværende med mig selv. Og invitere gæster på besøg til nærvær, når jeg har lyst. I min optik giver tvangs-nærvær alligevel ingen mening.

De små oaser, jeg skaber, og som min familie bakker mig op i, giver mig fornyede kræfter til at være alt det, jeg er for rigtigt mange. Og det handler ikke kun om at ha mit eget soveværelse. Det er også de små gåture, jeg giver mig selv. Det varme brusebad, hvor jeg har tid til at bruge en hårkur. Det er de 20 minutter til at lægge en ansigtsmaske eller neglelak. Tiden til yogaøvelser eller en powernap. Ting der kan praktiseres i en helt almindelig hverdag. Også din.

Mange af mine kvindelige klienter har glemt sig selv, når de kommer til mig. De mangler lyst til sex, er trætte og drømmer sig væk fra hverdagen. Jeg kender selv følelsen af at ha forsømt mig selv gennem for lang tid. Det er udmarvende. Og der er kun én vej frem – det er på med egen iltmaske og ta en dyyyyb indånding. Det samme gælder for mænd, selvom iltmasken kan se anderledes ud. Det kan være en tur på mountainbiken eller tid til at skrue et eller andet sammen, der gør forskellen på, om han kan være nærværende med sin familie.

For naturligvis er det ikke et spørgsmål om, KUN at tænke på sig selv, men om at få skabt balance. Det handler om at lære at gi til sig selv – og ikke mindst at ta i mod fra andre. På den måde bliver der mere overskud til alle.

Kh Christina

Skammer du dig?

november 7th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Skammer du dig?”

På min personlige selvudviklingsrejse har jeg prøvet lidt af hvert. Noget af det, der har gjort størst indtryk på mig har været arbejdet med skam. Jeg har aldrig gået en “Walk of Shame”, som Cersei Lannister gør i Game of Thrones, men i skyggearbejdet har jeg prøvet forskellige andre ting. Ting der har været med til at sætte mig fri. Jeg har siddet blandt 170 mennesker i et dunkelt rum, med bind for øjnene og heftig trommemusik og skreget, trampet og råbt min vrede, sorg og frustration ud til jeg var hæs, forgrædt og totalt udmattet. Jeg har stået overfor mange mennesker og præsenteret mig som det, jeg frygtede allermest at blive kaldt. På det tidspunkt var det en møgbeskidt, uansvarlig luder. Jeg har siddet overfor mennesker, der råbte mig ind i hovedet, at jeg var dum og grim.

I dag kan min skamfuldhed ligge på et temmeligt lille sted i forhold til for år tilbage. Takket være min udviklingsrejse, og mit mod til at gå ind i skammens kerne. Men uanset hvor meget jeg arbejder med mig selv, så opdager jeg stadig nye og gamle skyggesider, der trænger til lys og kærlighed.

Jeg ved ikke, om du skammer dig? Men jeg ved, at de fleste mennesker lever dagligt med skam. Jeg ved, at så godt som vi alle har ting, vi ikke ønsker andre skal vide om os. Ting vi skammer os over. Ting vi skjuler for omverdenen. Af frygt for ikke at være accepteret, ønsket og elsket. Og jeg ved, at vi først sætter os selv fri, når vi ser de ting i øjnene. Og arbejder med dem.

Måske er det på tide, at du står ved, at du elsker en anden end din kone. At du drikker for meget rødvin. At du bruger penge, du ikke har. At du onanerer. At du ikke taler med dine forældre. At du er ensom og deprimeret. At du lyver overfor din mand. At du har stjæler på din arbejdsplads. At du trøstespiser hver eneste aften i sofaen. At du vil skilles. At du slår dine børn. At du kører for stærkt. At du taler ondt om andre. At du er biseksuel. At du hader dit job. At du er kedelig. At du bagtaler dine svigerforældre. At du ikke er nærværende overfor dine børn. At du går til prostitueret.

Kh Christina

Jeg skammer mig

september 8th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Jeg skammer mig”

IMG_8383

Skam er den mest betændte tilstand, vi kan bære rundt på. Ofte gemmer den sig bag facade og kontrol, så vi dårligt nok selv opdager, hvor meget den styrer os og forhindrer os i et godt liv. Skam fordærver krop og sjæl. Jeg kender en kvinde, der drikker for meget og slår sin mand. Jeg kender en mor, der har slået sine børn. Jeg kender en mand, der har været utro med sin kones veninde. Jeg kender en ung pige, der kaster op, når hun har spist. Jeg kender en kvinde, der har prøvet at begå selvmord. Jeg kender en mand, der arbejder hele tiden for at slippe for sin kone. Ingen af dem er stolte af deres virkelighed. Hver og én bærer skammens byrde i kroppen på daglig basis. Helt almindelige mennesker, som dig og mig. Jeg selv har brugt oceaner af tid på at skamme mig over, at jeg har fået otte børn med fem forskellige mænd. Og jeg bruger til stadighed energi på at skamme mig over, at min krop er slidt af så mange graviditeter. Skam gør os syge og stjæler vores energi. Men skammen kan ikke overleve, når den bliver mødt med åbenhed, lys og kærlighed. Det er derfor, vi skal tale om den. Turde se på den og dele den med hinanden.

Du er hermed inviteret ❤️

Kh Christina

Hvad har du egentlig så travlt med?

september 8th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Hvad har du egentlig så travlt med?”

IMG_8338

Mange mennesker bruger en enormt stor del af deres liv på ting, der er komplet ligegyldige for deres sjæl, hvis du spørger mig. Måske er du én af dem? Måske ved du ikke engang, hvad din sjæl egentlig ønsker sig? Måske er du bange for at lytte til den?

At lytte til den visdom, der findes inden i dig kræver ro og nærvær. Måske endda fysisk stilhed. Giver du dig selv den gave at være ét med dit inderste med jævne mellemrum? At gå en tur alene i skoven eller ved vandet. At meditere. At ligge i mørket alene. Blot at være med dine børn. Du vil måske mærke, at din sjæl beder dig om noget ganske andet, end det, du bruger det meste af din tid på. Sjælen er nemlig ret ligeglad med budgetter, Ph.d.-afhandlinger og tilbygninger.

Min sjæl råbte op for mange år siden, da min mor blev alvorligt syg og skulle dø. Den ikke bare råbte; den insisterede på at blive taget alvorligt. Min sjæl forlangte af mig, at jeg viede mit liv til at leve og ånde kærlighed. Det har jeg gjort. Det er derfor, jeg har givet otte børn livet og brugt det meste af min tid med dem. Det er derfor, jeg har tilladt mig selv at elske på kryds og tværs af landegrænser, køn, fornuft og normer. Det er derfor, jeg har indledt en livslang kærlighedsaffære med mig selv. Det er derfor, jeg taler og skriver om kærlighed – og hjælper folk med den. Det er derfor, jeg fylder min dag med mennesker, ting og oplevelser, jeg elsker.

Det er skørt at ha for travlt med ting, der i sidste ende er hamrende uvæsentlige. Især fordi timeglasset en dag rinder ud, og fordi dit aftryk på Jorden og i dine børns hjerter er så f*ndens vedkommende.

Vågn op. Stop op. Ta livet ind. Elsk. Skru op for dig selv. Gør mere af det, der virkelig giver mening for dig. Og mindre af det, der ikke er vigtigt. Mere af det, der får dit hjerte til at banke. Mere af det, der gør det varmt og ikke mindst blødt.

Kh Christina

Sådan blev jeg ven med min ensomhed

august 19th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Sådan blev jeg ven med min ensomhed”

IMG_7791

Engang brød jeg mig ikke om følelsen af ensomhed. Jeg hadede den faktisk. Frygtede den endnu mere. Hver gang jeg afleverede mine børn til deres far. Når jeg kom alene hjem til mit hus. Når jeg havde en weekend uden planer. Jo mere jeg forsøgte at undslippe ensomheden, jo mere klistrede den sig til mig. Som fluepapir. Værst var den faktisk, når jeg var omgivet af andre mennesker. Måske kender du det; at føle dig ensom, når du er sammen med andre? 

Ensomhed er en speciel størrelse, for når man først er blevet ven med den, så følges den ad med en følelse af ultimativ frihed og fredfyldthed. For mig i hvert fald. I dag elsker jeg ensomheden og forbinder den med selvkærlighed og ro. En ro med at være i mit eget selskab og med mit inderste væsen. Jeg føler mig godt og grundigt afhængig af at være ensom. Lyder det som et sted, du gerne vil hen? 

Min vej dertil gik gennem en accept af, at mit liv er en rejse uden destination. At al ‘bøvl’ jeg møder på vejen er en del af min rejse. At det, der er i nuet, er nok. Mere end nok. At jeg ikke behøver nogen – eller noget for at være. Jeg lærte at være med mig selv præcis som jeg er, og præcis som mit liv er lige nu. 

Jeg forsøgte med ufatteligt mange værktøjer i min søgen. Terapi, bøger, workshops, processer, meditation og jeg ska komme efter dig. Vil du vide, hvor nøglen var? I ensomheden selv. Det, der forandrede ensomheden fra at være en tilstand, jeg frygtede og hadede, til én, jeg blev afhængig af, var AT VÆRE I ENSOMHEDEN. At være i den så længe og så ofte, at jeg erfarede, at den hverken var farlig eller ubehagelig.

Vær i din ensomhed. Bad i den. Græd i den. Dans i den. Bliv i den. For Guds skyld, bliv i din ensomhed. Lad være med at dope dig med mad, sex, kærlighed, arbejde, alkohol eller sport. Vær i din ensomhed. Bliv ven med den. 

God rejse hjem

fra Christina

Har sexologen selv et godt sexliv?

august 15th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Har sexologen selv et godt sexliv?”

Christina Tatarczuk

Det er sket mere end én gang, at jeg er blevet mødt med nysgerrighed, fordomme og spørgsmål om, hvilket sexliv, jeg som sexolog har.

Sexologer må jo kunne nogle tricks.

Uanset om man er frisør, tømrer eller sexolog, så har man et sexliv, der er svarende til den indsats, man lægger i det. Jo mere vi gør os umage, også med det seksuelle, jo mere saftigt, intenst, nærværende, hjerteåbnende og kærligt bliver vores seksualitet.

Vi oplever næsten alle perioder med større eller mindre lyst – mænd og kvinder. Sexologer er ingen undtagelse. Der er ups and downs. Perioder med masser af lyst og perioder, hvor lysten er trængt, lille eller måske helt væk. Der er tidspunkter, hvor kreativiteten, nysgerrigheden og legesygen er stor, og tidspunkter hvor sexlivet er mere afdæmpet, rutinepræget og endda kedeligt. I sexlivet oplever vi både medgang, modgang og tomgang. Perioder med en partner, perioder uden. Perioder med sex og perioder helt uden.

For mig personligt er forskellen på det gode sexliv, at jeg vælger at tage ansvar for både min lyst og min rolle i det seksuelle møde. Jeg kender de parametre, der er afgørende for om min sexlyst næres. Jeg kan italesætte dem og handle på dem. Fortælle hvad der tænder og nærer mig seksuelt – og give mig selv den ro og selvomsorg, der kan betyde mere overskud – og lyst.

Du kan også lære at tage ansvar for din seksualitet. At åbne for den side af dig, der handler om sensualitet og intimitet. Om liderlighed og begær. Om hjertemødet med en anden. Om at elske med hjertet. Eller bare at hengive sig til ligeværdig leg.

Kh Christina

Ps. Hvis jeg skal hjælpe dig eller jer til større dybde i det seksuelle – eller til mere sanselighed og intimitet, så læs mere om min terapi her.

Er du en kriger eller et offer?

august 15th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Er du en kriger eller et offer?”

IMG_7673

Er du god at være kæreste med? I mit arbejde med par, gør jeg brug af en meget enkel teori, der giver ret fantastiske resultater. I kærlighed kan vi nemlig med bevidsthed lære at kende forskel på, hvornår vi agerer som et OFFER eller en KRIGER. Krigerrollen giver os power, selvrespekt og øger forståelsen for den anden. Den giver nærhed, og den giver næring til kærligheden. Offerrollen gør det modsatte. Den stjæler energi fra os og skaber afstand i vores relation.

Forestil dig blot en situation, hvor begge er i offerrollen. Enten opstår en konflikt eller også opstår der en udpræget mangel på handlekraft og overblik.

Du skal vide, at det er et VALG, om du agerer som et offer eller som en kriger i netop dit kærlighedsliv. Et valg som bevidsthed gør dig skarp på. Øg din bevidsthed og du vil være mere og mere tilbøjelig til at være en kærlighedskriger. Og mindre og mindre til at agere som et offer. Bevidsthed får dig til at se dig selv i øjnene.

Undersøg om, du kan genkende dig selv (mest) i den ene eller anden rolle. Tal med din partner om, hvordan han eller hun oplever dig. Vælg hvilken rolle, der gavner dig, din elskede og jeres parforhold. Start med DIG.

Her er de typiske kendetegn ved vores adfærd, når vi er i enten den ene eller anden rolle:

OFFER:
– lukket
– hård
– negativ
– bebrejdende
– selvmedlidende
– aggressiv
– underdanig
– selvdestruktiv
– dominerende
– opgivende
– passiv
– angst
– uærlig
– ansvarsfralæggende

KRIGER:
– åben
– imødekommende
– ærlig
– autentisk
– aktiv
– venlig
– optimistisk
– selvrespektfuld
– modig
– konstruktiv
– ansvarlig
– tillidsfuld

Kh Christina

Ps. Mit 5-ugers forløb SÆT DIN BEDSTE FOD FORREST er åben for tilmeldinger. Der er til dig, der vil lære at være kærlighedskriger. Læs meget mere her.

Hvornår er det okay at gå fra hinanden?

juni 22nd, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Hvornår er det okay at gå fra hinanden?”

IMG_6135

Det er aldrig nogen let beslutning at gå fra hinanden og dreje nøglen om i parforholdets bolig. Tit har beslutningen været undervejs i flere år, når parret endelig sidder hos mig og beder om et blåt stempel på, at skilsmisse er en okay løsning – for dem.

Sådan er det også for det par, der har valgt at konsultere mig denne gang. Et voksent par i 40´erne sidder roligt i mit køkken og fortæller på skift om, hvordan gnisten mellem dem ligeså stille forsvandt, fordi de ikke fik plejet forholdet i tide. Nu står de så ved en skillevej og vil nok helst i hver sin retning. Men har de gjort, hvad de kunne? Er det okay at give op? Hvad med deres to store børn? Økonomien? Alt det praktiske?

Når et par holder op med at skændes, resignerer og lever side om side uden passion, som dette par har gjort i nogle år, så er det ikke nødvendigvis fordi, de er holdt op med at elske hinanden, men deres kærlighed lever i en ny form. Parret her beskriver hinanden som gode venner – og det er netop sådan, de ønsker at afslutte deres mangeårige parforhold. Som gode venner, med gode intentioner for hinanden og en god sober tone i mellem dem. Viljen og lysten til at kæmpe videre er væk. Det er en ærlig sag, synes jeg.

Efter 1,5 time hos mig er de begge lettede, men også trætte og naturligvis sorgfulde. De skal hjem og fortælle deres to børn om den svære beslutning. De skal rumme børnenes reaktioner og ikke mindst deres egne. De skal lave aftaler omkring en masse praktiske ting, og fortælle venner, familie, bekendte og naboer om det svære valg, de i fællesskab har truffet. Nogle vil forstå, andre ikke. Det allermest væsentlige er, at de selv forstår, hvorfor dette valg var det rigtige for dem. Det er en stor hjælp for dette par, at beslutningen er truffet i enighed. Et kærlighedsbrud er nogle gange det mest kærlige at gøre. Når noget slutter, så åbner der sig altid mulighed for, at noget nyt og måske endnu bedre kan få plads. Med tiden.

Kh Christina

Serum til kvindens køn?

juni 18th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Serum til kvindens køn?”

IMG_5990

Et nyt skønhedsprodukt til kvinders sarteste og mest intime område, har fået hård kritik med på vejen. Fordi det tolkes som om, at produktet fortæller, at vores køn ikke er smukt, lækkert og velduftende nok som det er.  Siden det skal forskønnes med creme og serum.

Jeg synes personligt kritikken er temmeligt hysterisk. Fordi en skønhedsserie til kvindens køn er en mulighed for at tilføre kvinder en meget vigtig opmærksomhed på deres mest intime sted.

Jeg er egentlig ligeglad med, om det er en creme, et jadeæg eller tantramassage, der kan få os til at tale om og forholde os mere til vores smukke køn. Jeg synes, det er positivt og kærkomment, at kvinder får mere fokus på yoni. Hvis det hjælper nogen at smøre yoni med serum eller olie, så hurra for det! Der er gemt en vidunderlig kraft og en kilde til evig nydelse og kontakt med hjertet der. Som vi kun opdager og mærker, når vi rører ved os selv og tager ejerskab til vores køn.

Lad os endelig tale lidt mere om yoni, fissen og kvindekønnet. Lad os endelig have yoni-serum på badeværelseshylden, så vores elskede mand, veninder, døtre og svigermødre kan se, hvor stolte vi er, over at have fået sådan et vidunderligt organ ❤️

Kh Christina

Nejtak til næringsfattig sex

juni 14th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Nejtak til næringsfattig sex”

IMG_9355

Måske er jeg blevet voksen. Måske er jeg i virkeligheden en feinsmecker. Eller måske er jeg bare blevet så bevidst om mit eget sjæleliv, at jeg simpelthen ikke gider sex, medmindre jeg kan have min sjæl med i det.

Sex er leg, lyst, nydelse og begær. Nogle gange sanseløs beruselse, og nuvel – det er dejligt, men sex handler om meget mere. For mig i hvert fald. Sex er energiudveksling på et plan, der er dybere end både forplantning og begær. Ligeværdig energiudveksling vel at mærke, for sex er ikke meget ved, hvis det kun er den ene, der er der – fuldt til stede og ikke mindst bevidst.

For når begge er der og forenes i en energi af total åbenhed, hengivenhed og bevidsthed, så forbinder vi os med livets essens. Vi bliver ét, og vores form forsvinder. Det gør den (for mig) ikke, når vi leger med legetøj, frækt lingeri og ser porno. Det gør den, når vi er ganske nøgne sammen – ikke bare fysisk men i højere grad åndeligt og sjæleligt. Og i den energi kan legetøj eller lingeri sagtens være et drys på toppen.

Hvad betyder det så at åbne sig for hinanden sjæleligt? Det er svært at forklare, men det kan bedst beskrives som en tilstand af total tillid og åbenhed. Et sted uden præstationer, fokus på stillinger og orgasmer. Et helligt sted. Et rum uden frygt – og uden tid og form.

Derfor undrer det mig, at vi har sex med hinanden uden rigtigt at ville det helt begge to. At hun har sex med ham, fordi det er 14 dage siden sidst. At han knalder hende, selvom han slet ikke kan mærke hende. Vil vi hellere nøjes end at undvære? Jeg vil personligt hellere undvære end at nøjes. Elskov uden kontakt og energi er som et måltid uden næring. Kønsløst knepperi og gensidig onani er trættende. I hvert fald på den lange bane.

Hvis vi gerne vil finde ind til det rum, hvor vi kan omfavne hinandens sjæle, også seksuelt, så kræver det, at vi nedbryder enhver begrænsende faktor, der er mellem os. At vi dealer med hver enkelt lille mistillid, der ligger mellem os. At vi omfavner hver eneste tvivl og den mindste smerte, der eksisterer. Kun dér bliver den seksuelle kærlighed den formsmeltende og bevidsthedsudvidende tilstand, den har potentiale til at være.

Grib fat i hinanden – giv slip og elsk.

Kh Christina

Jeg har lyst til sex. Bare ikke med min mand.

juni 12th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Jeg har lyst til sex. Bare ikke med min mand.”

IMG_5162

Det der med manglende lyst kender så godt som alle kvinder – undersøgelser viser, at hver 3. kvinde i et parforhold oplever manglende lyst, og det gør fænomenet – vel nærmest – normalt.

Der er skrevet adskillige artikler og bøger om emnet – og jeg har selv bidraget til rækken af hands on and off-artikler om, hvordan man skaber mere lyst. Og der er såmænd intet i vejen med at have fokus på sin lyst og tage ansvar for den – jeg har også bare opdaget i mit arbejde med rigtigt mange kvinder gennem en hel del år, at manglende lyst ofte blot er et symptom på andre og dybere udfordringer.

Kvindekroppen er intelligent. Dens reaktioner fortæller altid en historie. Og det gør den manglende lyst også. En historie, der skal lyttes til og forstås. Jeg har talt med kvinder, der har sex for at slippe for dårlig samvittighed og for at blive fri for en sur mand – eller for at undgå en mand, der skrider eller knalder udenom. Det er ofte, de samme kvinder, der har ondt under sex, som ikke bliver ordentligt våde eller som hæver op i underlivet, hvis manden sprøjter sin sæd i dem. Kvinder, der får den ene svampeinfektion efter den anden eller har uforklarlige underlivssmerter. Det er også de kvinder, der hader at tungekysse med deres mand – og som føler sig presset, så snart han nærmer sig med et kram eller et blik. Måske er du én af de kvinder.

Selvhjælpsreolerne bugner med bøger og artikler fyldt med velmenende opskrifter og værktøjer til at øge lysten – gennem solosex, positive tanker, Fifty Shades of Grey, fantasier, sexmagasiner, økologiske glidecremer og lækkert legetøj. Og lige her knækker filmen lidt, efter min mening – for når kvindekroppen reagerer med manglende lyst og måske endda væmmelse, ubehag eller fysiske symptomer ved sex, så skal den ikke fixes. Den skal lyttes til og forstås. Og så skal den mødes på den helt rette måde. Jeg foreslår en naturlig-lyst-revolution – og et opgør med fix-din-lyst-kulturen.

I rigtigt mange tilfælde er årsagen til den manglende lyst et symptom på, at noget i parforholdet er aldeles ude at balance. Som mange kvinder siger – Jeg har lyst til sex. Men ikke med min mand. Kvindekroppen lukker ned, når den ubalance er til stede. Hvordan skal en kvinde kunne åbne sin krop for en mand, når hun ikke kan åbne sit hjerte for ham? Hvordan skal hun have lyst til ham, når han ikke gider lytte til hende og ej formår at gennembore hende med sin maskulinitet? Hvordan skal hun tro på, at han kan tage hende på nydelsestrip, hvis erfaringen siger, at han ruller om på ryggen og sover, når han har fået en udløsning? Derfor betjener nogle kvinder sig selv med vibratoren, når han er taget på job – eller finder sig en elsker. Andre tørrer bare ligeså stille ind. Og det er sgu da lidt sørgeligt for alle parter.

Nærværet der vækker vores kroppe sammen kræver mod, og det er lige dér, at vi skal starte. I nærværet mellem de to. Eksisterer det ikke, vil sex blot være en fysisk tilfredsstillelse eller en mekanisk oplevelse – og ikke den åndelige oplevelse, vores bevidsthed har vokset sig til at have brug for. Sex kan være så meget mere og andet end fysisk intimitet mellem to mennesker – det er energiudveksling, hormonbad på højt niveau og tilknytning af vildeste kaliber.

Hvis vi skal have spirende, levende og nærende parforhold – og naturlig lyst, så skal der mere end verdens bedste glidecreme til. Vi må starte i nærværet og i den ægte interesse for det andet menneske. Sind, krop og sjæl må være med, hvis lyst skal komme naturligt. Vi skal væk fra orgasmejagten, præstationsræset og kropshysteriet – og ind i en tilstand, hvor nydelse er vejen og sjælen vores kompas.

Start med øjenkontakt. Nærværende samtaler, hvor I lytter. Brug tid sammen uden at have planer. Grin sammen. Vær nysgerrige på hinanden. Hold om hinanden. Læg jer nøgne sammen og lad det ikke føre til sex. Brug tid på at kysse mere. Lyt så til hvad kroppen fortæller nu.

Kh Christina

Ps. Jeg hjælper dig gerne med at få mærket ind i, hvad din manglende lyst handler om. Individuel terapi er et godt sted at starte, hvis det er svært at tale åbent om i dit parforhold. Læs mere her.

Er du god at være kæreste med?

juni 11th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Er du god at være kæreste med?”

IMG_5387

Jeg får lyst til at stille dig spørgsmålet, fordi det kan være sundt indimellem at tænke lidt over, hvilken part vi er i vores parforhold.

Er du en man kan grine med? Er du god at snakke med, når man er ked af det? Kan man tale med dig om, hvordan det gik på arbejdet? Prøver du at forstå, hvor vigtigt det er at se en fodboldkamp? Er du dejlig at kysse med? Sjov at have sex med? Interessant at lytte til? Indbydende at snuse i nakken? Hyggelig at nyde en god middag med? Kan man tage en pudekamp med dig?

Er du den partner, som du gerne vil være? Og ikke mindst sådan en partner, man glæder sig til at komme hjem til?

Spørg din elskede, om du er en god kæreste. Forstår jeg dig nok, skat? Er der noget, jeg kan blive bedre til?

Det med at være en god part i vores parforhold er et tovejs-fænomen – og heldigvis er det også sådan, at vi ”smitter” hinanden med god kæreste-adfærd.

Du får, det du beder om! Så hvorfor ikke tænke og tale positivt om ham eller hende, som du har valgt at leve med og måske endda få børn med? Min erfaring siger mig, at det påvirker vores partner særdeles positivt at føle sig elsket, beundret og unik.

  1. Tænk og tal positivt om din kæreste – også overfor andre
  2. Vis din kæreste respekt og beundring
  3. Lad din kæreste vide, at du føler dig heldig, fordi du er sammen med ham/hende
  4. Fortæl din kæreste, når han/hun gør dig glad
  5. Fortæl også, når du bliver ked af det, men vær åben i stedet for anklagende

Er der gået lidt havregrød i hverdagen, og har I fået skabt dårlige vaner, så tag en snak om det og beslut jer for, at sætte fokus på at vende bøtten, så I begge kan få det optimale ud af jeres forhold.

At sætte sin bedste ford forrest er god kærestekarma. Send blomster til hendes arbejdsplads. Giv ham en skuldermassage, når han sidder i sofaen. Lyt til det, der rører sig i hende. Ros og påskøn ham, når han har købt ind eller vasket bilen. Læg en chokoladefrø i hendes lomme. Køb hendes yndlingsmagasin eller forær hende noget smukt undertøj. Giv ham et kram, et dybt kys eller et blowjob. Smil og gør dig umage. Vær den der starter.

Kh Christina

Torsdag den 17. august holder jeg GRATIS foredrag med mindfulnessinstruktør Ole Øster om Mindful Kærlighed. Til dig og din elskede, der vil investere max i jeres kærlighed – med nærvær og lidenskab. Du kan læse mere og tilmelde jer her

Tak fordi du forlod mig

juni 9th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Tak fordi du forlod mig”

IMG_5494

At slå sig på kærlighed forbinder de færreste med noget godt, men faktisk er kærlighedssmerte det absolut mest lærerige og udviklende, vi ka komme ud for.

Jeg har selv mere end ét brud i bagagen og flere kriser. Det er midt i disse, at jeg er kommet i kontakt med de sværeste følelser og tilstande, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Sorg og skam, vrede og ensomhed, usikkerhed og mindreværd, sårbarhed og frygt er bare nogle af dem. Altsammen følelser, jeg kender fra min opvækst i større og mindre grad.

Kærligssmerterne er hårde ved os, fordi de trykker på gamle sår, der aldrig er helet. Og af samme grund er smerterne så vigtige, fordi det ubevidste får mulighed for at blive bevidst – og få kærlighed, accept og forståelse.

De gange jeg er blevet forladt, har jeg mærket en sorg – ikke bare over tabet af en elsket, men også over min mors død. Sorgen er blevet reaktiveret, kan man sige. Og den har tvunget mig til at se smerten ved og frygten for at miste i øjnene. Og tage mig af den ‘lille Christina’, der har levet i den frygt og smerte i årevis.

Det er midt i og efter mine kærlighedskriser, at jeg har udviklet mig allermest. Fået øje på mig selv og taget mig af det, jeg mærkede. Det er kriserne, der har bragt mig videre til det fantastiske, rummelige og kærlige forhold, jeg er i nu. Du har samme mulighed.

Når du skændes med din kone og føler dig efterladt med en massiv ensomhed. Når din mand er dig utro og forlod dig for en anden kvinde – og du sidder tilbage og føler dig svigtet. Når din elskede er fraværende, og du føler dig overset og usikker på dig selv. Når din kone kritiserer dig og vækker din gamle ikke-god-nok-følelse. Når du pleaser din partner og overskrider dine egne grænser for ikke at være forkert – og du inderst inde er vred og indebrændt. Se indad i stedet for at bebrejde og pege fingre ad andre. Udviklingen ligger i DIT indre. Lægger du din energi i, hvem der har svigtet dig, fejlet, hvad der er sket og sagt – og er årsag til din smerte, kradser du med al sandsynlighed bare i overfladen af det virkelige sår.

Tillad smerten at fylde. Led efter genkendelsen. Led efter den ‘lille dig’. Hold hende eller ham tæt. Forstå. Lyt. Mærk. Giv dig selv den gave det er, at hive ansvaret og omsorgen for din smerte hjem.

To suffer in love is not to suffer in vein. To suffer in love takes you to a higher level of conciousness.

Kh Christina

Ps. Husk at jeg er lige her, hvis du har brug for hjælp i din helingsproces. Læs mere her.

Du har ret til at være DIG

juni 9th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Du har ret til at være DIG”

img_8167

Værsgo – jeg fik lyst til at minde dig om DINE PERSONLIGE RETTIGHEDER.

Læs dem højt for dig selv hver eneste dag – og fortæl mig så, om du, ligesom jeg og mange andre mennesker, mærker at dit liv balanceres.

– Jeg har ret til at være hele mig og føle og udtrykke alle mine følelser
– Jeg har ret til at sige nej til hvad som helst, når noget føles forkert, jeg ikke er parat, har lyst eller jeg føler mig utryg
– Jeg har ret til at forandre og udvikle mig og ændre mening
– Jeg har ret til at græde og være ked af det
– Jeg har ret til at at være glad, grine og være fjollet
– Jeg har ret til at sige måske og vende tilbage, når jeg er parat med et svar
– Jeg har ret til at være i tvivl
– Jeg har ret til ikke at tage ansvar for andres problemer
– Jeg har ret til at være vred på nogen, jeg elsker
– Jeg har ret til at prioritere mig selv først og vælge præcis det, jeg føler er rigtigt for mig
– Jeg har ret til at lave fejl
– Jeg har ret til at forlade en situation eller afslutte en samtale, når jeg føler dig kuet, utilpas eller ydmyget
– Jeg har ret til ikke at være perfekt

Kh Christina

Ps. Den 28. oktober 2017 kan du komme på 1-dags workshoppen Mindful You med mindfulnessinstruktør Ole Øster og jeg. Workshoppen handler i den grad om at træde ud i ærlighed og autencitet. Tjek det ud lige her.

Tre handlemuligheder til dig i krise

juni 8th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Tre handlemuligheder til dig i krise”

IMG_8734

Kender du til det at stå i en svær situation, en ærgerlig uoverensstemmelse eller en tilbagevendende konflikt, som tager både energi og kræfter? Måske står du netop nu i en situation, hvor dit ægteskab er udfordrende eller din jobsituation svær. Din chef er måske en idiot. Din kæreste har været dig utro. Din datter har valgt dig fra. Din mand roder, og han gider aldrig tale med dig. Din kone har ikke lyst til sex, og ungerne skændes.

Det er nemt at komme til at føle sig som et offer midt i et følelsesmæssigt stormvejr eller når livet udfordrer os, men det kan være godt at vide, at vi altid har nogle valg, eller skal vi kalde dem muligheder. Uanset din situation, så har du altid tre valg. Bevidstheden om disse valg kan give dig en følelse af være direktør i dit eget liv, i stedet for at føle dig som offer for situationen eller for andre menneskers gøren og laden.

Hvad vil du så gøre ved det? Det spørgsmål stiller jeg jævnligt mine klienter, når de sidder i min sofa og har fortalt om alle de ting, de er trætte af i deres liv, ved deres partner eller i deres situation generelt. Jeg spørger, fordi det tvinger mennesker til at sætte sig selv i førersædet og tage ansvar. Når livet byder dig citroner, så lav limonade. Tænk ud af boxen. Vær kreativ. Tag ansvar i dit liv. Du vil føle dig stærkere og mere i balance, når du lærer at tage ansvar for dig selv.

 

Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,

mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen. (The Serenity Prayer)

 

Helt grundlæggende har du altid tre handlemuligheder. At acceptere. At forandre. Eller at flytte dig.

Din mand gider ikke tale med dig. Og du vil så gerne. Faktisk længes du efter jeres samtale. Det er så her, dine valg kommer ind i billedet, for du kan enten acceptere det faktum, at din mand ikke er den snaksaglige type. Eller du kan forsøge at forandre ham eller din måde at angribe tavsheden på. Ingen af disse valg er nødvendigvis nemme eller ligetil, men det øjeblik, du vælger, så skaber du udvikling.

Accept. Når du accepterer, opgiver du samtidig din modstand på situationen, og udvikling vil være uundgåelig. Mange spirituelle mestre hævder, at accept er nøglen til frihed og lykke. At acceptere noget vi ikke bryder os om er ikke nødvendigvis en falliterklæring eller at give op, men kan også være et valg om at slippe kontrollen over de ting, vi alligevel ikke har indflydelse på. Der er forskel på, hvad du accepterer. Det kan være sundt nok at acceptere, at din mand er et rodehoved. Ganske enkelt fordi, du bruger unødigt mange kræfter på at ændre på noget, der er grundlagt i ham for mange år siden, som måske ikke betyder så meget i det store billede, og som du sikkert ville savne, hvis du ikke havde ham i dit liv længere. Derimod skal du på ingen måde acceptere, hvis din mand slår dig eller at din chef råber af dig.

Forandring. Du kan vælge at forsøge at forandre den situation, du står i, og ganske ofte vil det betyde, at de mennesker, der er omkring dig, forandrer sig sammen med dig. Det er en måde at speede en proces op på, men udfaldet er ikke altid givet. Undervejs i forsøget på at forandre ting, finder du måske ud af, at det ikke er muligt at forandre tingene i en grad, du kan leve med, eller at indsatsen er for stor til at du har lyst til at satse på forandring. Så er du tilbage til at acceptere tingene, som de er. I andre situationer er forandring det åbenlyse valg og måden at udvikle sig sammen som par på. Det kan være du og din partner skændes meget, og at børnene reagerer på det. Hvis I vælger at forsøge at forandre situationen, søger I måske parterapi, læser en bog om kommunikation eller laver aftaler om time-outs under skænderier. I sætter derved en udviklingsproces i gang, som gavner hele familien. Handling skaber forvandling, og dette valg skal altså følges op af actionsteps.

Flyt dig

Det sidste grundlæggende valg, du har, er at du kan flytte dig. Det kan være godt at vide, at der er grænser for, hvad du skal acceptere eller finde dig i. Hvis du når til et nok-punkt, så har du ret til at flytte dig fra situationen. Hvis du fx lider på din arbejdsplads og føler dig elendigt tilpas – så kan du vælge at sige op og flytte dig. Det kan godt være, du først vil forsøge at acceptere arbejdsmiljøet eller endda at forandre det, men bliver det for meget, så har du altid en sidste mulighed – gå. Det samme gælder, hvis du er endt i et parforhold, der hverken er kærligt eller sundt (længere).

Kh Christina

Ps. Jeg hjælper jer gerne, hvis I er kørt fast. Læs mere om terapi på happylife.dk/terapi

Plager du om sex?

juni 7th, 2017 Posted by Ikke kategoriseret 0 thoughts on “Plager du om sex?”

ct

Kære Mand,

Når din kvinde siger nej til sex, direkte eller indirekte, så har hun sikkert sine grunde. Dem vil jeg ikke forholde mig til i denne omgang, jeg vil blot konstatere, at den slags sker. Ofte. Tit. Det interessante, jeg vil bringe op, er den mekanisme, der foregår i manden, der bliver afvist. Man skulle måske tro, at han ville blive lidt ærgerlig og give sig til at læse en bog – men nej. Mange mænd reagerer nemlig ganske anderledes. Mange mænd reagerer som det lille barn, der ikke må få en ispind. Med desperation. Han starter måske med at plage. Når den strategi ikke virker, så piver han. Og når den strategi også slår fejl, så bliver han tavs og mut.

Har disse strategier mon positiv indflydelse på kvindens lyst?

Nej. Tværtimod. En mand, der tigger og plager om sex er usexet. En mand, der hyler over manglende sex eller ligefrem lukker af, er utiltrækkende. Jeg siger det bare. FORDI sex med din kvinde, for det første, ikke er en menneskeret, og fordi du kære mand, fortjener en smule mere selvrespekt og værdighed. (Vil du virkelig ha sex med én, der ikke har lyst til det?) Og fordi din kvinde sandsynligvis finder dig langt mere sexet og tiltrækkende, når du direkte siger: Min skat, jeg savner at elske med dig. Jeg er så vild med dig. Jeg savner at være tæt på dig. Jeg ønsker virkelig, at du har lyst til mig. Hvis du ikke har, så fortæl mig hvorfor, så jeg kan forstå dig. Fortæl mig, hvis jeg kan gøre noget for dig.

Kære mand, tænk over din approach til din kvinde. Også når det kommer til sex.

Kh Christina